Naročanje

Čakalna doba: od 0 - 14 dni za preventivne preglede, za pacientke s težavami čakalne dobe ni!
Oseba odgovorna za čakalni seznam: Nenad Šepić.

Naročanje po telefonu, v času ordinacijskega časa na telefonsko število: 0590 10 743

Osebno, v času ordinacijskega časa v prostoru ambulante

Po elektronski pošti: narocanje@zagp-sepic.si

Po pošti, na naslov: ZAGP - Nenad Šepić, Cesta 1. Slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Navodila za spletno naročanje: